Hương bưởi tháng ba

Tháng ba về em có hay chăng?
Cứ ngu ngơ giả vờ như chẳng biết.
Đàn én bay gọi nắng về tha thiết.
Chớ bỏ quên nhành hoa trắng bên thềm.

Tháng ba về hoa bưởi rụng đầy sân.
Gọi giọt nắng nghiêng mình qua khe cửa.
Em có còn nhớ lời xưa đã hứa:
Để tóc đen quện hương bưởi thơm nồng.

Tháng ba bớt cái lạnh se sắt
Hương bưởi đưa ngập tràn lối đi về
Tóc em thơm hương bưởi mới nồng nàn
Anh thương nhớ gọi tóc thề thướt tha.

Vũ Tiến Hưng
Leave a Reply